معرفی اجمالی محصول

مزوپور سیلیکاها از برجسته ترین نانوساختارهای سنتزشده در چند دهه ی اخیر می باشند که توجه روز افزون و شایانی را در اکثر رشته های علوم از جمله حمل و رهایش دارو، کاتالیست، استخراج، جذب و بیوتکنولوژی به خود جلب کرده اند.

توضیحات

مزوپور سیلیکاها از برجسته ترین نانوساختارهای سنتزشده در چند دهه ی اخیر می باشند که توجه روز افزون و شایانی را در اکثر رشته های علوم از جمله حمل و رهایش دارو، کاتالیست، استخراج، جذب و بیوتکنولوژی به خود جلب کرده اند. این ساختارهای سیلیکایی با دارا بودن حفره های منظم و یکدست در ابعاد مزو (۲-۵۰ نانومتر) خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردی را از خود نشان داده اند. از دیگر خصوصیات چشمگیر این ساختارهای متخلخل و منظم، می توان به دارا بودن سطوح فعال شیمیایی و گروه های عاملی هیدروکسل سطحی فراوان اشاره نمود که این ساختار ها را برای استفاده در زمینه های علمی گسترده و متنوعی مساعد می سازند. همچنین، سطوح مزوپور سیلیکاها قابلیت اصلاح و بهینه سازی را دارا می باشند. به عنوان مثال از مواد آلی، معدنی و آل-معدنی متنوعی برای بهبود و یا تغییر بزخی از ویژگی های فیزیکی-شیمیایی آنها بهره می گیرند. ساختارهای حفره ای و منظم مزوپور سیلیکاها تنوع گسترده ای از کاربردهای مختلف را شامل می شود تا به جایی که هر روزه در سرتاسر دنیا شاهد استفاده ی گسترده از این مواد در زمینه های علوم هستیم. همچنین، هندسه ی ساختاری مزوپور سیلیکاها دارای اشکال مختلفی نظیر هگزاگونال (شش-ضلعی) وکوبیک (مکعبی) می باشند که بسته به کاربرد آنها در زمینه های خاص مورد استفاده قرار می گیرند. هندسه ساختاری شگفت انگیز در قالب ردیف های منظم، تکرار پذیر، موزاییکی و متقارن آنها همواره توجه دانشمندان و محققان علوم را به خود جلب کرده است و این به آمیزه ای از هنر و دانش در دنیای علم مبدل شده است. سنتز و تهیه ی مزوپور سیلیکاها نیازمند استفاده از شرایط بهینه و مواد اولیه ی با خلوص بسیار بالا می باشد .

مزوپور KCC-1
مزوپور FDU-12

مزوپور MCM-41
مزوپور MCM-48

مزوپور ۱۵-SBA
مزوپور ۱۶-SBA