معرفی اجمالی محصول

ترانسدیوسر التراسونیک  با هرن تیغه ای مناسب برای جوش التراسونیک. برای سفارش هزینه ترنسدیوسر و هزینه تیغه بصورت جداگانه حساب می شود.

ابعاد تیغه با توجه به درخواست مشتری تعیین شده و سفارشی می باشد.