توضیحات

ژنراتور پرسونیک مدل ۱۵۳۰ دارای توان نامی ۳ کیلووات است و برای استفاده با ترانسدیوسرهای ۳کیلووات، ۱۵ کیلوهرتز طراحی شده است.