توضیحات

ژنراتور ۵ کیلووات از نوع مدل پرسونیک و آخرین مدل از رده ی ژنراتورهای جوش از نوع مدل پرسونیک می باشد این ژنراتور قوی ترین مدل از خانواده ی ژنراتورهای پرسونیک می باشد دارای توان نامی تا ۵کیلووات. استفاده از این ژنراتور حتما باید با مشاوره قبلی با کراشناس صورت گیرد.