توضیحات تکمیلی

قطر خارجی

50 mm

قطر داخلی

17 mm

ضخامت

6.5 mm